Utleie

Utleiepriser for medlemmer: 

Storesal/møtesal kr 1500
Peisestue kr 1500
Matsal kr 1500
Kjøkken (v/bruk av dekketøy, komfyr, konvektor, oppvaskmaskin osv) kr 1000
Andre rom kr 600
Samlet hele huset (konfirmasjon, bryllup, store selskaper) kr 4 500

Utleiepriser for Ikke-medlemmer: 

Storesal/møtesal kr 2000
Peisestue kr 2000
Matsal kr 2000
Kjøkken (v/bruk av dekketøy, komfyr, konvektor, oppvaskmaskin osv) kr 1600
Andre rom kr 1000
Samlet hele huset (konfirmasjon, bryllup, store selskaper) kr 5 000

Tau bedehus ønsker å være behjelpelig med å arrangere minnesamvær. Vi kan arrangere dekking, bestilling av mat og pynting. Da gjelder følgende priser, i tillegg til ordinær leie:
Inntil 50 stk kr 2000
Inntil 100 stk kr 2500
Inntil 150 stk kr 3000

Kjøkkenutstyr, dekketøy og annet løsøre blir ikke utleid.

Prisene er justert 04..04.2022

Bestilling ved Stig Hestsveen, mobil:4040 6033, e-post: stihest@online.no

Utleiekontrakt – Fyll inn skjema, ta bilde og send til utleieansvarlig pr epost eller mobil.

Retningslinjer for utleie av Tau Bedehus.
Bedehuset brukes hovedsakelig til arrangement i regi av bedehusstyret, misjonsorganisasjonene tilknyttet bedehuset eller annen kristen virksomhet, og disse har førsteprioritet til bruk av huset.

De som ønsker å leie huset til private arrangementer kan kontakte utleieansvarlig.

Oversikt over arrangementene finnes på Bedehuskalenderen, oppdatert versjon ligger på bedehusets hjemmesider.

Huset er i daglig bruk og bærer preg av det.  Derfor må en påregne at lokalitetene ikke er «ship shape» til enhver tid.  (All rengjøring skjer på dugnad, og ulike «vaskelag» vasker ca en gang i uka. )

Leietaker er ansvarlig for å slå på/varmen ! Ved spm kontakt vaktmester.

Leietaker vasker gulvene som er benyttet, støvsuger teppet i gangen og tar oppvask på kjøkkenet.  Se også  leiekontrakt.

Spesielt for Konfirmasjoner

Bedehuset leies kun ut til en konfirmasjon pr konfirmasjonshelg.
Fra 2013 trekkes det i forbindelse med årsmøtet lodd om hvem som får leie bedehuset til konfirmasjon to år senere.
Interesserte må melde seg til utleieansvarlig innen 1. januar i trekningsåret.
Medlemmer i Tau Bedehus har førsterett til å leie huset disse helgene.

Ta gjerne kontakt med utleieansvarlig viss du har spørsmål eller ønsker å leie huset

Vipps

  • Søk opp Tau bedehus eller nr 91812 og vipps over beløp. Merkes med «kollekt», «givertjeneste», «gave» «leie» osv og navnet ditt.
  • 10% av kollekten som kommer inn på møter/arrangement på bedehuset, betales til Tau Bedehus som husleie på bankkonto 3205.20.48752.