Rengjøring

Vaskeliste for Tau bedehus 2022

Melding til alle som vaskar på bedehuset:
Takk for at du er med og vaskar,- du gjer ein kjempe jobb!!

Dersom det ikkje passar for deg, prøv å ordne/bytte sjølv.
Pass på at det er reint heile veka, planlegg vask etter bedehuskalendaren; Dersom de ser i kalenderen om det er møte/aktivitet i di veke, så prøv gjerne om de kan vaske dagen før.

Husk å sende melding til neste lag på lista, som ei påminning

Helsing Bedehusstyret v/Hanne Torhild