Aktiviteter

 

Tirsdager

 • Tau hobbymaks kl 18.00-19.30, oddetalsukene (se kalender)
  For 2. – 7. klasse. Ansvarlig: Kristian Haugen haugenkristian@hotmail.com
 • Tirsdagsmøte, hver tirsdag kl 19.30
  Holdes i grupperommet i nybygget. Ansvarlig: Arne Nordbø tlf 51 74 68 13

Onsdager

Torsdager

 • NLM/ImF bl.a. møter  kl. 19.30 ,  – i oddetallsuker – .

Fredager

 • Fredagsklubb kl 17.30-19.30 oddetallsuker (se kalender)
  5.-7. klasse Andakt, spill konkurranser, kiosk og mat.    Ansvarlig: Kristin Nordbø, tlf. 959 76 392
 • Tau skulelag kl 20.30-23.00 oddetallsuker (se kalender)
  Ansvarlig: Karen Fiskå, tlf. 911 66 775

Søndager

 • Søndagsskole kl 11.15-11.45  søndag oddetallsuker .
  3 – 5 år – Peise stue 1. – 5. Klasse grupperom nybygg 6 . Klasse og oppover aktivitetsrom på loft i nybygg. Ansvarlig: Ruth Nina Rypestøl tlf 51 74 15 94/974 03 696
 • Søndagssamlinger  NLM/ImF  kl. 11, –  i oddetallsuker -.