Aktiviteter

Mandager

 • Aktivklubben kl 19.00 en gang i måneden (sjekk kalender)
  For 50 år og oppover, ansvarlig: Jakob Langvik tlf 951 777 48

Tirsdager

 • Tau hobbymaks kl 18.00-19.30, oddetalsukene (se kalender)
  For 2. – 7. klasse. Ansvarlig: Steinar Nessa tlf 51 74 54 48 / 984 17 620
 • Tirsdagsmøte, hver tirsdag kl 19.30
  Holdes i grupperommet i nybygget. Ansvarlig: Arne Nordbø tlf 51 74 68 13

Onsdager

 • Formiddagstreff kl 10.00-13.00 oddetallsukene (se kalender)
  Peisestue, 0 – 6 år sammen med voksen. Samlingsstund, aktiviteter / lek og servering av lunsj.
  Ansvarlig: Randi Helen Ritland Hatleskog og Synnøve Voster, tlf 51 74 95 53 / 51 74 70 54
 • Tryfena kl 17.00-17.50 hver onsdag.
  4 år – 8 år (andre klasse). Ansvarlig: Geir Arve Helvig tlf 936 36 591
 • Soul Children kl 18.00-20.00 hver onsdag.
  • Kor for gutter og jenter fra 6.klasse og oppover.
  • Ansvarlig: Synnøve Keilegavlen Nygård.

Torsdager

 • Barnekor: kl 18.00-19.00 hver torsdag.
  • Kor for gutter og jenter fra 3.-5.klasse
  • Ansvarlig: Gerd Elin Løge tlf 90868440

Fredager

 • Fredagsklubb kl 17.30-19.00 partallsuker (se kalender)
  5.-7. klasse Andakt, spill konkurranser, kiosk og mat. Ansvarlig: Hanne Torhild Kleven, tlf 51 74 18 77 / 475 09 556

Søndager

 • Søndagsskole kl 11.15-11.45 hver søndag.
  3 – 5 år – Peise stue 1. – 5. Klasse grupperom nybygg 6 . Klasse og oppover aktivitetsrom på loft i nybygg. Ansvarlig: Ruth Nina Rypestøl tlf 51 74 15 94/974 03 696