Foreninger

Organisasjoner

Tau Misjonsforsamling NLM & IMF
Kontaktperson: Bernt Jarl Berge, tlf 93 80 15 88, bj.berge@lyse.net

Indre Sjømannsmisjon
Kontaktperson: Arne Helleland tlf 907 99 360,   ugelid@gmail.com

Søndagsskolen
Kontaktperson: Ruth Nina Rypestøl, tlf 97 40 36 96, ruth.nina.rypestol@strand.kommune.no

Lag / foreninger og aktiviteter

Skolelaget
Kontaktperson: Arne Nordbø (jr) tlf: 98 69 09 78, arne_nordbo@yahoo

ConnectStrand

Kontaktperson: Arne Nordbø (jr) tlf: 98 69 09 78, arne_nordbo@yahoo

Ungdomsklubben
Kontaktperson: Anita Grødem, tlf 41 51 49 31, anitagrdem@gmail.com

Fredagsklubben
Kontaktperson: Kristin Nordbø  tlf 959 76 392

Hobbymax
Kontaktperson: Kristian Haugen, tlf 452 00 865

Tirsdagsmøte
Kontaktperson: Arne Nordbø senior, tlf 51 74 68 13

Soknerådet
Kontaktperson: Bodil Sande Turøy tlf 993 17 506, bodil.sande.turoy@strand.kommune.no

Aktivklubben
Kontaktperson: Jakob Langvik, tlf 51 74 62 63, jakob.langvik@lyse.net

Åpne dører

Kontaktperson: Gaute Bjørheim, tlf934 37 050,  gaute.bjorheim@lyse.net