Podiet i møtesalen

Dagens podiet har etter styrets vurdering behov for en ansiktsløftning.

Styret utfordret derfor i 2006 en komite bestående av Astrid Strand Østerhus, Gerhard Gerhardsen, Kristin Straume og Maria Woie til å se på podiet i hovedsalen. Styret stiller seg bak komiteens forslag og ønsker videre planlegging og oppstart av arbeidet med podiet. Styret har ønske om at penger skal samles inn i forkant av arbeidet.

Forslaget er kort oppsummert:

Beholde dagens murstruktur.

Bygge podiet litt lenger frem, utvide det litt og lage det ett trappetrinn høyere slik at podiet blir 45 cm høyt.

Flytte instrumenter opp på podiet.

Ny flyttbar talerstol.

Ny belysning i fronten som kan styres. Kunne fremheve korset / det som skjer oppe på podiet ved hjelp av lys.

Nye strømuttak på podiet.

Grov kalkyle:

Det er satt opp en grov kalkyle over hva arbeidet vil koste. Styret ønsker å kunne investere i skikkelig belysning med mulighet til å regulere / flytte. Det bør være mulig å kunne ha en opplyst talerstol mens lerretet har dempet lys for å kunne vise bilder. Skal det kjøpes inn nok lys / gjøres en skikkelig ansiktsløftning, vil det etter styrets vurdering være behov for en innsamling på ca 75 000 kr. Dette er det ikke tatt høyde for i denne kalkylen.

Ole André Straume
formann