Innkalling til årsmøte 2009

Mandag 26.1.09 kl 19.30

Andakt ved Aud Veland

Bevertning

Sak 1               Valg av møteleder

Sak 2               Valg av en til å skrive referat

Sak 3               Valg av 2 til å skrive under møteprotokollen

Sak 4               Årsmelding

Sak 5               Regnskap

Sak 6               Valg
Valgkomiteen har følgende kandidater:
Jostein Halsen, Hanne Torild Kleven og Olav Løge.

Det skal velges:
2 styremedlemmer
1 varamann
Valg av revisor

Sak 7               Innspill og samtale om prioriteringer av drift av huset i 2009.
– Hva skal det styret prioritere.

Sak 8               Eventuelt