Innkalling årsmøte 2009

Innkalling til årsmøte Tau Bedehus
Mandag 26.1.09 kl 19.30

Andakt ved Aud Veland

Bevertning
Sak 1               Valg av møteleder
Sak 2               Valg av en til å skrive referat
Sak 3               Valg av 2 til å skrive under møteprotokollen
Sak 4               Årsmelding
Sak 5               Regnskap
Sak 6               Valg
Valgkomiteen har følgende kandidater:
Jostein Halsen, Hanne Torild Kleven og Olav Løge.

Det skal velges:

  • 2 styremedlemmer
  • 1 varamann

Valg av revisor

Sak 7               Innspill og samtale om prioriteringer av drift av huset i 2009.
– Hva skal det styret prioritere.

Sak 8               Eventuelt