Hilsen fra formannen 2008

Tau bedehus har jo som alle har sett gått gjennom en stor forandring den siste tiden. Mange timer og kroner har blitt investert i hus, utstyr og sist men ikke minst asfalt. Det var herlig å få asfalten på plass. Murene og asfalten ble flott! Men det viktigste tror jeg er alle som nå kan springe inn på barnekor, hobbymaks, familiekor, fredagsklubb, søndagsskole og formiddagstreff uten å ta med seg kilovis med sand. Fantastisk at vi har så mange barn innom huset i løpet av en måned. Takk til alle som bruker tid, penger og krefter på barnearbeidet. Stå på! Flott at også mange ber for det kristne arbeidet som blir drevet på Tau.

AKTIV – klubben er det siste tilbudet som har startet opp på bedehuset. Ta turen innom bedehusets hjemmeside så finner du informasjon.

Møter går regelmessig, misjonslaget har introdusert søndagssamlinger og kirka har et prøveprosjekt med gudstjenester på bedehuset. Håper at huset fortsatt kan brukes mye og at mange vil bli kjente med og bevart i troen på Jesus gjennom det arbeidet som drives.

Nå skal huset justeres inn for god bruk. Vaskingen skjer «automatisk», en innsats som hadde kostet bedehuset mange kroner dersom vi skulle leie byrå til jobben. Men det er jo en utfordring å sørge for tilrettelegging. Gulv skulle ha vært bonet og utstyr skal holdes ved like. Der er mange utfordringer knyttet til å drive ett hus med så mange forskjellige brukere. Tider og bruk av utstyr skal samordnes.

Tippemidlene har vi ikke fått utbetalt, men det er søkt på nytt for 2008, vi rykker stadig frem i køen. Vi fikk utbetalt arealtilskudd til kirkebygg i høst og det har redusert renteutgiftene noe. Renta stiger så lånene gir oss store renteutgifter. Kanskje har du mulighet for å gi rentefritt lån? En god måte å reduserer de faste utgiftene på.

Kjøkken og kjølerom har ikke den gode standarden som jeg skulle ønske. Men får håpe at fremtiden kan gi bedre lokaliteter. Podiet i møtesalen ser fortsatt noe halvferdig ut og trenger en ansiktsløftning.

2008 – nytt år og nye muligheter.

«Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler. Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.»
Jesaja 40 30-31

Ole André Straume
formann