Årsøte 2003

Årsmøte for Tau Bedehus fredag 7. februar 2003 ble en viktig dag for bedehuset.
Etter et kort møte med andakt av Laila Steinsvik startet årsmøtet, ledet av formann Jostein Woie. Først ble årsrapport og regnskap godkjent, og deretter var det valg på nytt styre.

Resultatet ble:

Jorstein Woie (gjenvalg)
Bernt Jarl Berge
Tor Magne Ravnås
Aud Veland (ny)
Arne Helleland (ny)

Etter gjennomgang av Grunnregler for Tau Bedehus hadde styret 3 forslag til vedtak i utbyggingssaken. Forenklet resultat av vedtak ble slik:

Vedtak 1: Uforandret syn på bruksrett og drift av bedehuset.
Vedtak 2: Utbygging skal heretter skje i to trinn.

Første byggetrinn ca 250 m2, hvor hovedformålet er å skaffe nye og egnede arealer til primært barne- og ungdomsarbeid, til en kostnad av 2 mill kr.

Andre byggetrinn ca 250 m2, hvor hovedformålet er å få en ny og bedre storsal. Start når nødvendige midler er på plass.

Vedtak 3: Styret peker ut en byggekomite som snarest utarbeider ett anbefalt alternativ til første byggetrinn innenfor rammene i vedtak 2. Før bygging kan starte, må et ekstraordinært årsmøte godkjenne planene. I tillegg må 1 mill kr være samlet inn. Årsmøtet vedtok altså å senke innsamlingskravet fra 1,5 mill til 1 mill.