Årsmøte 2010

REFERAT FRA ÅRSMØTET FOR TAU BEDEHUS 06.01.10
(Innkalling, årsmøte og regnskap finner du her)

Vi var samla ca.40 personer til årsmøte på bedehuset.

Olav Løge ønsket velkommen.
Arne Helleland holdt andakt, med ”Hvem er Jesus?” som tema.

Mat: Påsmurte rundstykke, twist, kaffi og brus.

SAK 1: Valg av møteleder. Forslag: Olav Løge. Enstemmig.

SAK 2: Valg av referent. Forslag: Kari A. Fiskå. Enstemmig.

SAK 3: Valg av 2 personer til å skrive under møteprotokollen. Forslag: Arne Nordbø og Olav Fiskå. Enstemmig.

SAK 4: Årsmelding: Kari Fiskå leste opp årsmeldingen for 2009. Godkjent.

SAK 5: Regnskap: Eivind Vik la fram regnskapet for 2009. Godkjent.

SAK 6: Gjennomgang av planene for nytt kjøkken.
Kari og Olav gikk henholdsvis gjennom utkast til praktisk utforming og økonomi.
Etterpå stemte vi for/imot.
Resultat: 40 ja + 1 blank stemmeseddel.

 • Innspill fra salen:
 • Ønske om potetskreller.
 • Storkjøkkendrift? –  fettavskiller kan avklares når kjøkkenet er i drift (Endre Stople)
 • Dør mellom garderoben og kjøkkenet – i forhold til brannvern?
 • Oppvaskemaskin – spyler denne med kaldt vann først – er det nødvendig i forhold til forskriftene.

SAK 7: Valg av to representanter og en vararepresentant til styret + revisor.
Aslaug Elin Kleven, Kari Fiskå og Eivind Vik gikk ut or styret. Sistnevnte sa ja til gjenvalg.
Det gjorde også Hanne Torhild Kleven som hadde vært vararepresentant i 2009.

Valgnemda sitt forslag til nye kandidater: Jostein Fiskå og Flurina Eggebø.

Eivind Vik og Hanne Torhild Kleven gjenvalgt, og Flurina kom inn som ny styrerepresentant.
Jostein Fiskå ble vararepresentant.

Bjørn Midtbø ble gjenvalgt som revisor.

SAK 9: Ny valgnemd.
Aud Veland gikk ut. Heidi Skårland og Andreas Bull sitter videre. Kari Fiskå går inn som ny medlem.

SAK 10: Eventuelt/ framtidige oppussingsprosjekter.

 • Oppussing av møtesal? Det blir sannsynligvis ikke før i 2011.
 • Maling av søndagsskolerom (loft) blir sannsynligvis utført før.
 • Det ble etterlyst oppmerking på parkeringsplassen – det skal bli gjort.
 • Ønske om himling med skikkelig lys i matsalen.
 • En bør sette kopper på rømningsveier, (sjekke med branntilsynet om det er lov, før en gjør det)
 • Det kom fram et ønske om at årsmelding og regnskap blir lagt ut på nettet ca. 14 dager før årsmøtet.
 • En fra salen kom med en oppmoding til alle frammøtte om å ta et skikkelig økonomisk løft for å støtte opp om bedehusets oppussingsplaner og nedbetaling av gjeld.
 • Sigrunn Halsne kom med et opprop til bedehusfolket om å stå bak Søndagsskolearbeidet i bønn. Barna får nå svært lite opplæring i kristendom på skolen, derfor er dette arbeidet noe av det viktigste vi har på bedehuset.

Utdeling av blomster til:

 • styremedlemmer som gikk ut av styret, som takk for innsatsen,
 • Selmer Halsne og Karl Larsen, som takk for trofast vaktmesterarbeid,
 • Helga Stople, som takk for dugnadsinnsats med regnskapet.
 • Arne Helleland ,som takk for brøyting og juletre.
 • Harald Enne, som takk for å  ajourholde nettsida til bedehuset.
 • Bjørn Midtbø, som takk for dugnadsinnsats med revisjon..

Det var et fint årsmøte, med godt frammøte og mange nyttige innspill fra forsamlingen.

Det kom inn 2340 kr. til bedehuset.

Kari A. Fiskå – sekretær.