Årsmøte 2005

12. februar 2005 var det årsmøte for Tau Bedehus. Referat Mangler.