Årsmøte 2002

Fredag 18.01.2002 var det årsmøte på bedehuset med stor deltagelse (ca 90). Før årsmøtet hadde Laila Steinsvik andakt, og ho tok utgangspunkt i Matt. 6.33.

Årsmøtesaker: 
1.Årsmelding v/ Jostein Woie.
2.Regnskapet v/ Ola Bergeland.
3.Valg:

Ut av styret går Jette Østerhus og Ola Bergeland.
Jostein Woie, Jostein Halsne og Gunvor Stople står ett år til.
Nye styremedlemmer blei Bernt Jarl Berge og Tor Magne Ravnås.
Varamedlem som møter fast: Sverre Nordbø.

4. Valg av revisor: Bjørn Midtbø.
5. Kort orientering fra byggekomiteen v/ Endre Stople. Han la fram skissa over nybygg som årsmøtet i fjor vedtok.
6. Annbjørg Leine Larsen fra finanskomiteen kom med tall over innkomne midler, ca. 500.000 kr. pr. 31.12.01.
7. Eventuelt.
Styret la fram et forslag til vedtak og før en gikk til votering på det, bestemte årsmøtet å høre på andre forslag.

Disse forslaga ble framlagt:

  • Adolf Nielsen: Hvis bedehusutbygginga skjærer seg, gå sammen om forsamlingshus på Strand.
  • Tormod E. Nag: Ønsker et stort hus på Strand sammen med Fellesrådet.
  • Helge Madland: Skisse over en ny løsning. 550 kv.m –3,8 mill.
  • Astrid Nordland: Skisse.
  • 600kv.m –4,4 mill.
  • Håkon Nygård/Ole Andre Straume: Skisse
  • I etterkant av disse innlegga blei det en svært livlig debatt om kirke /bedehus.

Årsmøtet voterte over 4 framlagte forslag til videre arbeid, og følgende ble vedtatt med simpelt flertall:

Nye utbyggingsløsninger fremlagt videreutvikles. Alle nye forslag utarbeides i detalj, byggeteknisk og finansielt, og fremlegges på informasjonsmøte 25/4-02. Ved ekstraordinært årsmøte 15/5-02 vil det så bli stemt over og tatt stilling til hvilken utbyggingsløsning vi går videre med. Skisse vedtatt på årsmøte 2001 videreutvikles byggeteknisk og finansielt og er fortsatt et alternativ ved valg av utbyggingsløsning på ekstraordinært årsmøte mai 02.

Valg:    Nytt bedehusstyre finner du på menyen.
Utbygging: Årsmøtet 2001 vedtok å gå inn for utbygging av huset. En egen byggekomite arbeider med tegningene av tilbygget (se nede på siden), og en egen   finanskomite skal utarbeide en finansieringsplan for utbygginga.
Forslaget som årsmøtet gikk inn for, er kostnadsberegnet til ca 5 millioner kr.
Det var ønske om å kunne starte bygging allerede i 2002.
Før byggestart må det være samlet inn 1,5 millioner kr. Skal vi greie dette, må mange stå sammen om arbeidet.