Årsmelding 2007

Styret for Tau Bedehus har i 2007 vore samansett slik:

Ole André Straume – Formann
Aslaug Elin S. Kleven – Nestformann
Heidi Skårland – Kasserar
Andreas Bull – Sekretær
Ragnvald Stople – Vaktmester
Carl A. Nilsson – Varamann

  • Bedehusbasaren:Styret stod for den årlige Bedehusbasaren. Mykje folk var møtt frem og vi hadde ei god samling. Det gjekk fint å få inn gevinster og folk var flinke til å ta lodd på butikkane og under sjølve basaren. Ulike typer utlodning varierte programmet. Lyn utlodning ga åleine ei inntekt på 9000,- kr. Dette er ein betydeleg del av inntekta på basaren.
  • Innkjøp: Det er kjøpt inn to kaffetrakterer som gåve frå ”Først og Fremst”. Det er også kjøpt trådløs mikrofon (mygg).
  • Oppussing: Det er lagt asfalt på utearealet og lillesalen er under oppussing. Noe arbeid gjenstår her. Dette arbeidet har stort sett blitt utført på mandags- dugnad. Sist mandag i månaden er det som regel dugnad. Dette har ikkje blitt heilt regelmessig, men er i utgangspunktet ein dag for rydding og noe oppussing.
  • HMS: Det er under utarbeiding ein brannplan for bygget. Denne skal gjerast kjennt for ledere/brukere av huset. Strengere regler for brannforebyggende arbeid krev at vi har jevnlig kontroll med utstyr og gjennomfører brannøvelser.

Styret vil takke alle som er trufast med i arbeidet på Bedehuset. Takk til deg som er med å halde reint og som er med på dugnad. Takk til deg som er med å gir pengegåver til huset. Stor takk til penge støtte for grunnarbeid, asfaltering og stein mur. Takk til Tau Kvinnelag 2 for inntekter fra oppskriftshefte. Takk til deg som er med i barne og ungdomsarbeidet, og som tar ansvar for møter og andre tilstelninger.

Tau, 28. januar 2007
Andreas Bull