Utleie

Storesal kr 1000
Peisestue kr 1000
Matsal kr 1000
Kjøkken (v/bruk av dekketøy, komfyr, konvektor, oppvaskmaskin osv) kr 700
Andre rom kr 500
Samlet hele huset (konfirmasjon, bryllup, store selskaper) kr 2 500

Tau bedehus ønsker å være behjelpelig med å arrangere minnesamvær. Vi kan arrangere dekking, bestilling av mat og pynting. Da gjelder følgende priser, i tillegg til ordinær leie:
Inntil 50 stk kr 1 500
Inntil 100 stk kr 2 000
Inntil 150 stk kr 2 500

Kjøkkenutstyr, dekketøy og annet løsøre blir ikke utleid.

Prisene er justert 01.01.2016

Bestilling ved Jofrid Hetland Vik, mobil:957 99 410, e-post: jofridvik@gmail.com

 

 

Retningslinjer for utleie av Tau Bedehus.
Bedehuset brukes hovedsakelig til arrangement i regi av bedehusstyret, misjonsorganisasjonene tilknyttet bedehuset eller annen kristen virksomhet, og disse har førsteprioritet til bruk av huset.

Planlegging av aktiviteten gjøres vanligvis på samrådingsmøter tidlig på året for vinter/vår året etter og etter sommerferien for høstsemesteret året etter.

Utleieansvarlig sender ut innkalling (e-post) til de som har flest arrangement på bedehuset, men hvem som helst kan delta. Da det har vært lav deltakelse på disse møtene, blir innmelding av aktiviteter sendt på e-post til utleieansvarlig i stedet for å ha samrådingsmøte på bedehuset.

De som ønsker å leie huset til private arrangementer kan kontakte uteieansvarlig.

Oversikt over arrangementene finnes på Bedehuskalenderen, oppdatert versjon ligger på bedehusets hjemmesider.

Spesielt for Konfirmasjoner

Bedehuset leies kun ut til en konfirmasjon pr konfirmasjonshelg.
Fra 2013 trekkes det i forbindelse med årsmøtet lodd om hvem som får leie bedehuset til konfirmasjon to år senere.
Interesserte må melde seg til utleieansvarlig innen 1. januar i trekningsåret.
Medlemmer i Tau Bedehus har førsterett til å leie huset disse helgene.

Ta gjerne kontakt med utleieansvarlig viss du har spørsmål eller ønsker å leie huset

 

Vipps

  • Søk opp Tau bedehus eller nr 91812 og vipps over beløp. Merkes med «kollekt», «givertjeneste», «gave» «leie» osv og navnet ditt.
  • 10% av kollekten som kommer inn på møter/arrangement på bedehuset, betales til Tau Bedehus som husleie på bankkonto 3205.20.48752.