Utleie

Utleiepriser for medlemmer: 

Storesal/møtesal kr 1200
Peisestue kr 1200
Matsal kr 1200
Kjøkken (v/bruk av dekketøy, komfyr, konvektor, oppvaskmaskin osv) kr 800
Andre rom kr 500
Samlet hele huset (konfirmasjon, bryllup, store selskaper) kr 3 500

Utleiepriser for Ikke-medlemmer: 

Storesal/møtesal kr 1500
Peisestue kr 1500
Matsal kr 1500
Kjøkken (v/bruk av dekketøy, komfyr, konvektor, oppvaskmaskin osv) kr 1200
Andre rom kr 700
Samlet hele huset (konfirmasjon, bryllup, store selskaper) kr 4 500

Tau bedehus ønsker å være behjelpelig med å arrangere minnesamvær. Vi kan arrangere dekking, bestilling av mat og pynting. Da gjelder følgende priser, i tillegg til ordinær leie:
Inntil 50 stk kr 1 500
Inntil 100 stk kr 2 000
Inntil 150 stk kr 2 500

Kjøkkenutstyr, dekketøy og annet løsøre blir ikke utleid.

Prisene er justert 17..02.2020

Bestilling ved Ruth Nina F Rypestøl, mobil:974 03 696, e-post: ruthnina74@gmail.com

 

 

Utleiekontrakt – Fyll inn, ta bilde og send ansvarlig på mobil.

 

Retningslinjer for utleie av Tau Bedehus.
Bedehuset brukes hovedsakelig til arrangement i regi av bedehusstyret, misjonsorganisasjonene tilknyttet bedehuset eller annen kristen virksomhet, og disse har førsteprioritet til bruk av huset.

Planlegging av aktiviteten gjøres vanligvis på samrådingsmøter tidlig på året for vinter/vår året etter og etter sommerferien for høstsemesteret året etter.

Utleieansvarlig sender ut innkalling (e-post) til de som har flest arrangement på bedehuset, men hvem som helst kan delta. Da det har vært lav deltakelse på disse møtene, blir innmelding av aktiviteter sendt på e-post til utleieansvarlig i stedet for å ha samrådingsmøte på bedehuset.

De som ønsker å leie huset til private arrangementer kan kontakte uteieansvarlig.

Oversikt over arrangementene finnes på Bedehuskalenderen, oppdatert versjon ligger på bedehusets hjemmesider.

Huset er i daglig bruk og bærer preg av det. All rengjøring skjer på dugnad, og ulike «vakselag» vasker ca en gang i uka.

Spesielt for Konfirmasjoner

Bedehuset leies kun ut til en konfirmasjon pr konfirmasjonshelg.
Fra 2013 trekkes det i forbindelse med årsmøtet lodd om hvem som får leie bedehuset til konfirmasjon to år senere.
Interesserte må melde seg til utleieansvarlig innen 1. januar i trekningsåret.
Medlemmer i Tau Bedehus har førsterett til å leie huset disse helgene.

Ta gjerne kontakt med utleieansvarlig viss du har spørsmål eller ønsker å leie huset

 

Vipps

  • Søk opp Tau bedehus eller nr 91812 og vipps over beløp. Merkes med «kollekt», «givertjeneste», «gave» «leie» osv og navnet ditt.
  • 10% av kollekten som kommer inn på møter/arrangement på bedehuset, betales til Tau Bedehus som husleie på bankkonto 3205.20.48752.