Styret

Formann Bjarte Nessa 467 911 74bjarte.nessa@gmail.com

Nestleder Stig Hestsveen 40406033, stihest@online.no

Kasserer Helga Stople   990 16 711,  helga.stople@hesbynett.no

Sekretær Hanne Torhild Kleven  ht.kleven@lyse.net

Vaktmester Helge Madland   91889987,  helge.madland2@lyse.net