Aktiviteter

Mandager

Tirsdager

 • Tau hobbymaks kl 18.00-19.30, oddetalsukene (se kalender)
  For 2. – 7. klasse. Ansvarlig: Steinar Nessa tlf 51 74 54 48 / 984 17 620
 • Tirsdagsmøte, hver tirsdag kl 19.30
  Holdes i grupperommet i nybygget. Ansvarlig: Arne Nordbø tlf 51 74 68 13

Onsdager

 • Formiddagstreff kl 10.00-13.00 oddetallsukene (se kalender)
  Peisestue, 0 – 6 år sammen med voksen. Samlingsstund, aktiviteter / lek og servering av lunsj.
  Ansvarlig: Randi Helen Ritland Hatleskog og Synnøve Voster, tlf 51 74 95 53 / 51 74 70 54

Torsdager

 • Barnekor: kl 18.00-19.00 hver torsdag.
  • Kor for gutter og jenter fra 3.-5.klasse
  • Ansvarlig: Gerd Elin Løge tlf 90868440

Fredager

 • Fredagsklubb kl 17.30-19.00 partallsuker (se kalender)
  5.-7. klasse Andakt, spill konkurranser, kiosk og mat.    Ansvarlig: Kristin Nordbø, tlf. 959 76 392

Søndager

 • Søndagsskole kl 11.15-11.45 hver søndag.
  3 – 5 år – Peise stue 1. – 5. Klasse grupperom nybygg 6 . Klasse og oppover aktivitetsrom på loft i nybygg. Ansvarlig: Ruth Nina Rypestøl tlf 51 74 15 94/974 03 696