basar 1

Velkommen til bedehusbasar fredag 29.mars kl 19.00

Velkommen til bedehusbasar fredag den 29.mars kl 19.00 på Tau Bedehus

Tau bedehus har stor aktivitet. Det er ulike møter og aktiviteter for barn, unge om voksne nesten hver dag på bedehuset. Vi i styret ser det som viktig å ha ett godt og funksjonelt hus. Derfor inviterer vi alle til å være med å støtte opp om basaren som vi skal ha fredag 29.mars. Inntektene fra basaren vil vi bruke til å vedlikeholde og oppgradere bedehuset slik at det viktige kristne barne- og ungdomsarbeidet og møtevirksomheten som foregår på huset, kan fortsette.

Andakt: Bernt Jarl Berge

Sang: Tau Barnegospel

Mat og Lyn utlodning

 

Spre dette til venner og kjente og kom!!!

 

Arr: styret i Tau Bedehus