NLM_2-RGB

Møteuker på Tau bedehus

Fra onsdag 19.oktober til søndag 30 oktober har NLM møteuker på bedehuset. Tale ved Magne Vatland og Sverre Hovda. Mer detaljert informasjon:

Onsdag 19.okt møte kl 20.00 (merk tida)

Torsdag 20.okt møte kl 19.30

Fredag 21.okt møte kl 19.30 og kaffi etterpå

Lørdag 22.okt møte kl 19.30

Søndag 23.okt møte kl 19.30 Sang av Gaute Melberg

Onsdag 26.okt møte kl 20.00 (merk tida)

Torsdag 27.okt møte kl 19.30

Fredag 28.okt møte kl 19.30. Sang av Leif Arild Veland. Kveldsmat etter møte

Lørdag 29. okt møte kl 19.30

Søndag 30.okt møte kl 11.00. Sang av Fredliners. Kaffi etter møte.

NB: Bønnemøte 30 min før kveldsmøtene!

Velkommen1