misjonsmessa-2016

Misjonsmesse fredag og lørdag 30.sep-1.okt

Velkommen til misjonsmesse på Tau bedehus 

Fredag 30.9 kl 19.30 Åpningsmøte
Tale av Wenke Lunde
Sang av Evangeliesangerene
Lørdag 1.10 kl 12.00 Bibeltime
Tale av Wenke Lunde
Sang av Brit Karin Stein
Lørdag 1.10 kl 15.30 Familiemøte
Andakt av Wenke Lunde
Sang av Tryfena
Lørdag 1.10 kl 19.00 avslutningsmøte
Tale av Wenke Lunde
Sang av Fjordingane
Hovedtrekning
Mellom møtene blir det lynutlodninger, loddsalg for hovedtrekningen
og salg av god mat.

Arrangør:
Norsk Luthersk Misjonssamband – Misjonsforeningene i Strand