Innkalling til årsmøte Tau Bedehus

Mandag 28.1.08 kl 19.30

Andakt ved Jofrid Hetland Vik
Bevertning

Sak 1 Valg av møteleder
Sak 2 Valg av en til å skrive referat
Sak 3 Valg av 2 til å skrive under møteprotokollen
Sak 4 Årsmelding
Sak 5 Regnskap
Sak 6 Valg

  • 3 styremedlemmer
  • 1 varamann
  • revisor

Sak 7 Podiet i hovedsal
Sak 8 Eventuelt