Bilde4

Velkommen til Årsmøte i Tau Bedehus, mandag 8.mars kl 19.00

Vi har gleden av å invitere dere til årsmøte for Tau bedehus, 8.mars kl 19.00.

Andakt v/Aslaug Elin Straume Kleven

 

Regjeringen har åpnet for innendørs arrangement for inntil 100 personer. Deltakerne må sitte på faste tilviste plasser. I år blir dermed årsmøtet avholdt  i hovedsalen på bedehuset, og det vil ikke bli servering av mat og kaffe. Det blir heller ikke allsang, da det har vist seg å kunne være smittebærende.

Regnskap, saksliste og årsmelding ble sendt ut, 18.01.21.

Det skal velges 3 medlemmer og 1 varamedlem til styret.

Disse tre har sagt ja til å stille til valg:

  • Stig Hestsveen
  • Hanne Torhild Kleven
  • Helge Madland

Dersom det er noen som kan tenke seg å stille til valg, kan dere ta kontakt med valgnemda v/Elly Halsne, mob 988 18 381.

For styret

Ruth Nina Fiskå Rypestøl