kilden

Møtehelg på Tau Bedehus 24.-26. mars

Velkommen til IMF si møtehelg på Tau Bedehus

Talarar: Aud Karin Kjølvik Ringvold og Ragnar Ringvold

Fredag kl.19.30: Song av ”Strandakameratane”

Kaffe og mat etter møtet

Laurdag kl 19.30: Song: Birgitte og Bernt Jarl Berge

Søndag kl 19.30: Song av Gerd Elin Løge