bilde2

Bedehusbasar

Tau bedehus torsdag 21. april kl 18:00

Song av barnekoret Tryfena.

Andakt av Martin Ivar Arnesen

Utlodning og åresalg.

Fine gevinstar til barn og vaksne.

Mat , kaffe og saft.

Velkomne!

Arr. Bedehusstyret