parkeringsplass foran bedehuset foto

Årsmøte i Tau Bedehus, mandag den 3.februar kl 19.00

Vi inviterer medlemmer og alle som bruker Tau bedehus til årsmøte, mandag 3.februar kl 19.00

Årsmelding og årsregnskap.

Andakt v/Leif Malvin Eggebø

Saksliste:

Sak 1: Valg av møteleder

Sak 2: Valg av referent

Sak 3: Valg av to personer til å skrive under møteprotokollen

Sak 4: Årsmelding

Sak 5: Regnskap

Sak 6: Valg

Det skal velges:

· 2 styremedlemmer

· 1 varamedlem

Vi vil ettersende navnene på kandidatene når det er klart

· Valg av revisor

· Valgkomitè for 2020

Sak 7: Revidering av utleierutiner og eventuell prisøkning for utleie

Sak 8: Behov for utvendig redskapsbod

Sak 9: Eventuelt

Styret