Bilde4

Årsmøte for Tau Bedehus måndag 6.februar 2017

Årsmøte for bedehuset blir måndag 6.feb. 2017 kl 19.00.

Innkalling til årsmøte 2017 TAU BEDEHUS ÅRSREGNSKAP 2016

 

Årsmøte, Tau Bedehus, 6. februar 2017

Andakt ved Otto Fjelde

Sakliste:

Sak 1   Val av møteleiar

Sak 2   Val av referent

Sak 3   Val av to personer til å skrive under møteprotokollen

Sak 4   Årsmelding

Sak 5   Rekneskap

Rekneskapen blir lagt fram på årsmøtet

Sak 6   Val

Det skal veljast

  • 3 styremedlemmer
  • 1 varamedlem

Personar på val:

  • Helge Thingbø
  • Ruth Nina Fiskå Rypestøl
  • Bernt Jarl Berge

 

Val av revisor

Valkomité  for 2018

Sak 7   Ønskje om prioriterte oppgåver frå medlemmene.

Sak 8 Eventuelt

Styret

E-post: eirik.stople@lyse.net